Obchodní podmínky

 

*ZASÍLÁNÍ NA DOBÍRKU

Veškeré zboží, které je skladem, expedujeme do 24 hod od ověření objednávky. V souladu se zákonem 367/2000 Sb odst. 640/1964 Sb. – občanský zákoník, § 53 odst. 7 má soukromá osoba kupující (ne však podnikatel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, které bylo objednáno přes e-shop, emailem, po telefonu a následně posláno přepravní službou na určenou adresu.


Nárok na vrácení peněz je možné uplatnit do 14 dnů, od převzetí výrobku a to jen u výrobků, které jsou v originálním balení, jsou v kompletním balení,neporušeném obalu, s veškerým dodaným příslušenstvím (např..baterie, krytky) , návodem, záručním listem a nepoškozený výrobek. Zboží, které splňuje tyto podmínky, zabalte a s dokladem o zaplacení dobírky zašlete na adresu prodejny:

Foto-Bauer
Martinská 8
Plzeň 30100

Po zkontrolování výrobku Vám do 30ti dnů zašleme peníze za vrácený výrobek bankovním převodem.Náklady na přepravu v případě odstoupení od kupní smlouvy nehradíme.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na:

* na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
* na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
* na zboží pořízené na leasing nebo splátkovým prodejem
* na dodávku spotřebního zboží jako např. akumulátory, nosiče obrazu a zvuku, náplně do tiskáren, inkjet materiál, čistících prostředků na optiku a snímače.

* DOSTUPNOST

Dodací doba většiny zboží od dodavatelů se pohybuje 3dny, může se u některého zboží stát že dodací doba je delší 3-6dnů.Ve zvláštních případech se dodací doba může pohybovat delší dobu.


* PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.Ceny jsou platné v době objednávky a jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH a PHE (poplatek za historický elektroodpad - v případě fotoaparátů se jedná o poplatek ve výši 10 Kč. ) . U zboží, které je označeno se „slevou” nebo v „akci” platí uvedená cena do vyprodání zásob.

* Změna ceny

Vyhrazujeme si právo na změnu ceny v důsledku pohybu kurzu koruny .Dále může dojít ke změně ceny na již přijaté objednávce nezávisle na naší vůli, dojde-li ke změně ceny v důsledku vydání nového ceníku dovozcem nebo ukončení akce, slevy dovozcem. O změně ceny Vás budeme informovat

2.Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy.

3.Platbu za zboží lze provést:

* hotovostní platbou v případě osobního převzetí nebo při převzetí dobírky
* bezhotovostní platbou bankovním převodem

V případě bankovním převodem zboží expedujeme po připsání částky na náš bankovní účet.

* ZÁRUKA

Na veškeré zboží je standardně poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje. V některých případech se záruční doba může lišit, dle dovozce a různých akcí (např. 36 měs.)

* REKLAMAČNÍ PODMÍNKYProvozovatel on-line obchodu stanoví pro případ reklamace vad zboží následující postup:I.

1) Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.

2) Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností a užitnými vlastnostmi.

II.

1) Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.

2) Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré vady.Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat návod k obsluze. V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

III.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

IV.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře a dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu týž den po převzetí.

V.

Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně (email) případně osobně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady charakteristika, jak se projevují.

VI.

Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: - dodání chybějícího zboží - opravu zboží - přiměřenou slevu z kupní ceny - odstoupení od smlouvy

VII.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

VIII.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.